trước “tình yêu tươi xanh” là gì?

Rằng:

Trước “tình yêu tươi xanh” với “đóa hoa” đầu tiên, cái “chạm tay” nhớ đời, các cụ Việt Nam đã thương nhau đậm đà thiết tha bằng lời ca tiếng hát tặng nhau … Này thì gọi “người” xưng “em”, này thì “người ơi người ở đừng về” – ai bảo các cô gái Việt Nam e ấp nhỉ , này thì “em dặn” “đừng ngồi với ai”, này thì trông “người về em vẫn có mấy khóc thầm” đến ướt cả vạt áo, này thì “em thời mong anh giữ gìn”,…

“…Người ơi người ở đừng về.
Người về em vẫn (í i ì í i í i i) có mấy khóc (i ì) thầm,
Đôi (ì í a a) bên là bên sóng như vạt áo,
Mà này cũng có (a) ướt đầm, ướt đầm như mưa,

Người ơi người ở đừng về.
Người về em dặn (í i ì í i í i i) có mấy cau tái hồi,
Yêu (ì í a a) em thời em mong anh gìn giữ
Mà này cũng có (a) đừng ngồi, đừng ngồi với ai.
Người ơi người ở đừng về…”

(Người ơi người ở đừng về – Dân ca quan họ Bắc Ninh)

24/11/2016 – Bờm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s